Nazwa planu

TYDZIEN 1

sobota 8 października 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Geometria elementarna [N]

1WA

A2-03

Gaszak Andrzej

Pedagogika II etap edukacji

1CA

A2-14

Sarnecki Robert

Dydaktyka informatyki

1WA

aula B

Bondecka-Krzykowska Izabela

Analiza matematyczna dla informatyków

1WA

aula B

Kąkol Jerzy

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A)

1WA

A1-33

Kandulski Maciej

Geometria elementarna [N]

1CA

A2-03

Gaszak Andrzej

Pedagogika II etap edukacji

1CA

A2-14

Sarnecki Robert

Algorytmika w projektowaniu systemów

1WA

A2-21

Palka Zbigniew

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-22

Górnisiewicz Krzysztof

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CB

A2-23

Tomasz Bernadeta

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CC

A2-24

Bondecka-Krzykowska Izabela

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CD

A2-20

Rzonsowski Piotr

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CE

A2-09

Jackowska Eliza

Analiza matematyczna dla informatyków

1WA

aula B

Kąkol Jerzy

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A)

1WA

A1-33

Kandulski Maciej

Dydaktyka matematyki 2 [N]

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Praktyka psychologiczno - pedagogiczna

1CA

A2-14

Sarnecki Robert

Algorytmika w projektowaniu systemów

1CA

A0-01

Palka Zbigniew

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CC

A2-24

Bondecka-Krzykowska Izabela

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-22

Górnisiewicz Krzysztof

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CB

A2-23

Tomasz Bernadeta

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CD

A2-20

Rzonsowski Piotr

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CE

A2-09

Jackowska Eliza

Bazy danych

1WA

aula B

Wisła Marek

Algorytmy losowe (Przed. spec. I4)

1WA

aula C

Szymański Jerzy

Dydaktyka matematyki 2 [N]

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Praktyka psychologiczno - pedagogiczna

1CA

A2-14

Sarnecki Robert

Dydaktyka informatyki

1CA

A0-01

Bondecka-Krzykowska Izabela

Algorytmy i struktury danych

1WA

aula A

Palka Zbigniew

Bazy danych

1WA

aula B

Wisła Marek

Optymalizacja dyskretna (Przed. spec. 5)

1WA

aula C

Szymański Jerzy

niedziela 9 października 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 2

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Pedagogika II etap edukacji

1CA

A2-19

Sarnecki Robert

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 1 z inf.

1CA

A1-24

A1-25

Bondecka-Krzykowska Izabela

Algorytmy i struktury danych

1WA

aula A

Palka Zbigniew

Systemy operacyjne

1WA

aula B

Kurc Wiesław

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A)

1CA

A2-22

Kandulski Maciej

Algorytmy losowe (Przed. spec. I4)

1CB

A1-16

A1-17

Szymański Jerzy

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 2

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Pedagogika II etap edukacji

1CA

A2-19

Sarnecki Robert

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 2 mat.

1CA

A2-20

Adamczak Magdalena

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-22

Górnisiewicz Krzysztof

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CB

A2-23

Tomasz Bernadeta

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CC

A2-24

Bondecka-Krzykowska Izabela

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CD

A2-10

Rzonsowski Piotr

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CE

A2-09

Jackowska Eliza

Systemy operacyjne

1CA

A0-01

Kurc Wiesław

Analiza matematyczna dla informatyków

1CB

A2-14

Kąkol Jerzy

Algorytmy losowe (Przed. spec. I4)

1CA

A1-16

A1-17

Szymański Jerzy

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A )

1CB

A2-18

Kandulski Maciej

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 2

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Praktyka psychologiczno - pedagogiczna

1CA

A2-08

Sarnecki Robert

Praktyka psychologiczno - pedagogiczna

1CA

A2-19

Sarnecki Robert

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 2 mat.

1CA

A2-20

Adamczak Magdalena

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-22

Górnisiewicz Krzysztof

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CB

A2-23

Tomasz Bernadeta

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CC

A2-24

Bondecka-Krzykowska Izabela

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CD

A2-10

Rzonsowski Piotr

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CE

A2-09

Jackowska Eliza

Systemy operacyjne

1CB

A0-01

Kurc Wiesław

Analiza matematyczna dla informatyków

1CA

A2-14

Kąkol Jerzy

Optymalizacja dyskretna (Przed. spec. 5)

1WA

aula C

Szymański Jerzy

Seminarium magisterskie 3

1CA

Wydział Wydział

TYDZIEN 2

sobota 15 października 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Analiza matematyczna 3

1WA

A2-14

Tomasz Bernadeta

Elementy metod numerycznych [N+O]

1WA

A2-23

Szymański Jerzy

Konwersatorium z matematyki elementarnej

1CA

A0-11

Adamczak Magdalena

Algorytmika w projektowaniu systemów

1WA

A2-21

Palka Zbigniew

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1WA

aula A

Czarnowski Roman

Technologie aplikacji serwerowych

1WA

aula B

Kurc Wiesław

Dydaktyka matematyki 2

1WA

A2-19

Machowski Stanisław

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Elementy metod numerycznych [N+O]

1CA

A1-14

A1-15

Szymański Jerzy

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Psychologia - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Płowens Jakub

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 2 mat.

1CA

A2-20

Adamczak Magdalena

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CB

A2-23

Tomasz Bernadeta

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CC

A2-24

Bondecka-Krzykowska Izabela

Algorytmy i struktury danych

1CA

A0-01

Palka Zbigniew

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CD

A2-22

Rzonsowski Piotr

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CE

A2-21

Czarnowski Roman

Systemy operacyjne

1WA

aula A

Kurc Wiesław

Programowanie Funkcyjne (Przedmiot fakultatywny B)

1WA

aula B

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Dydaktyka matematyki 2

1CA

A2-19

Machowski Stanisław

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-21

Rzonsowski Piotr

Analiza matematyczna 3

1CA

A2-14

Tomasz Bernadeta

Matematyka dyskretna dla nauczycieli [NO](Fak. A3 dla O]

1WA

A2-23

Szymański Jerzy

Analiza matematyczna 3

1WA

A2-08

Dutkiewicz Aldona

Psychologia - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Płowens Jakub

Systemy inteligentne

1WA

aula A

Jaworski Rafał

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-22

Górnisiewicz Krzysztof

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CC

A2-24

Bondecka-Krzykowska Izabela

Algorytmy i struktury danych

1CB

A0-01

Palka Zbigniew

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CD

A2-20

Czarnowski Roman

Algorytmy i struktury danych

1CE

D-3

Przybylski Bartłomiej

Bazy danych

1CA

A1-24

A1-25

Wisła Marek

Systemy operacyjne

1CB

A1-16

A1-17

Kurc Wiesław

Programowanie Funkcyjne (Przedmiot fakultatywny B)

1WA

aula B

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Systemy inteligentne (1 i 2 sem.)

1WA

aula A

Jaworski Rafał

Systemy inteligentne

1WA

aula A

Jaworski Rafał

Konwersatorium z matematyki szkolnej

1CA

A2-19

Machowski Stanisław

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-21

Rzonsowski Piotr

Filozofia matematyki (Przedmiot humanistyczny 1)

1WA

A2-14

Bondecka-Krzykowska Izabela

Matematyka dyskretna dla nauczycieli [NO](Fak. A3 dla O]

1CA

A1-14

A1-15

Szymański Jerzy

Analiza matematyczna 3

1CA

A2-08

Dutkiewicz Aldona

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

1WA

aula A

Ren Michał

Systemy inteligentne

1CA

A1-22

A1-23

Jaworski Rafał

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-22

Górnisiewicz Krzysztof

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CB

A2-23

Tomasz Bernadeta

Algorytmy i struktury danych

1CC

A0-01

Palka Zbigniew

Algorytmy i struktury danych

1CD

D-3

Przybylski Bartłomiej

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CE

A2-19

Jackowska Eliza

Systemy operacyjne

1CA

A1-16

A1-17

Kurc Wiesław

Bazy danych

1CB

A1-24

A1-25

Wisła Marek

Elementy statystyki

1WA

aula B

Wołyński Waldemar

Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1 i 2 sem.)

1WA

aula A

Ren Michał

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

1WA

aula A

Ren Michał

niedziela 16 października 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Analiza matematyczna 1

1WA

A2-21

Wisła Marek

Filozofia matematyki (Przedmiot humanistyczny 1)

1WA

A2-14

Bondecka-Krzykowska Izabela

Język angielski 4 [N+O]

1CA

A2-03

Szczepaniak Maria

Psychologia II etap edukacji

1CA

A2-08

Płowens Jakub

Pedagogika - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Sarnecki Robert

Technologie webowe (Przedmiot fakultatywny A)

1WA

D-2

Rzonsowski Piotr

Algorytmy i struktury danych

1CA

A0-01

Palka Zbigniew

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CB

A2-23

Tomasz Bernadeta

Algorytmy i struktury danych

1CE

A1-24

A1-25

Przybylski Bartłomiej

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CC

A2-22

Czarnowski Roman

Systemy operacyjne

1WA

aula C

Kurc Wiesław

Elementy metod numerycznych

1WA

aula B

Szymański Jerzy

Logiczne podstawy informatyki (1 i 2 sem.)

1WA

aula A

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Logiczne podstawy informatyki

1WA

aula A

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Podstawy informatyki i technologie informacyjne

1WA

A2-19

Dutkiewicz Aldona

Analiza matematyczna 1

1CA

A2-21

Wisła Marek

Analiza matematyczna 3

1WA

A2-14

Tomasz Bernadeta

Arytmetyka finansowa (Przed. spec. 2) [O]

1WA

A2-04

Foralewski Paweł

Geometria elementarna [N]

1WA

A2-03

Gaszak Andrzej

Psychologia II etap edukacji

1CA

A2-08

Płowens Jakub

Pedagogika - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Sarnecki Robert

Technologie webowe (Przedmiot fakultatywny A)

1WA

D-2

Rzonsowski Piotr

Algorytmy i struktury danych

1CB

A0-01

Palka Zbigniew

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CC

A2-24

Bondecka-Krzykowska Izabela

Algorytmy i struktury danych

1CD

A1-24

A1-25

Przybylski Bartłomiej

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CE

A2-10

Jackowska Eliza

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CA

A2-22

Czarnowski Roman

Systemy operacyjne

1CA

A1-16

A1-17

Kurc Wiesław

Język angielski 2

1CB

A2-23

Szczepaniak Maria

Technologie aplikacji serwerowych

1CB

A1-14

A1-15

Kurc Wiesław

Język angielski 4

1CA

A2-19

Zawadzka Monika

Systemy inteligentne (2 semestr)

1CA

D-3

Jaworski Rafał

Logiczne podstawy informatyki (1 semestr)

1CB

D-1

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Logiczne podstawy informatyki

1CB

D-1

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Podstawy informatyki i technologie informacyjne

1CA

A1-22

A1-23

Dutkiewicz Aldona

Analiza matematyczna 3

1CA

A2-14

Tomasz Bernadeta

Arytmetyka finansowa (Przed. spec. 2) [O]

1CA

A2-04

Foralewski Paweł

Geometria elementarna [N]

1CA

A2-03

Gaszak Andrzej

Psychologia II etap edukacji

1CA

A2-08

Płowens Jakub

Przygotowanie do praktyki psychologiczno-pedagogicznej

1CA

A2-01

Sarnecki Robert

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 1 z inf.

1CA

A1-22

A1-23

Bondecka-Krzykowska Izabela

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-24

Górnisiewicz Krzysztof

Algorytmy i struktury danych

1CC

A0-01

Palka Zbigniew

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CB

A2-22

Czarnowski Roman

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CD

A2-09

Rzonsowski Piotr

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CE

A2-21

Jackowska Eliza

Systemy operacyjne

1CB

A1-16

A1-17

Kurc Wiesław

Język angielski 2

1CA

A2-23

Szczepaniak Maria

Technologie aplikacji serwerowych

1CA

A1-14

A1-15

Kurc Wiesław

Język angielski 4

1CB

A2-19

Zawadzka Monika

Systemy inteligentne (1 semestr)

1CB

A1-24

A1-25

Jaworski Rafał

Logiczne podstawy informatyki (2 semestr)

1CA

D-1

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Systemy inteligentne

1CB

A1-24

A1-25

Jaworski Rafał

Przygotowanie do praktyki psychologiczno-pedagogicznej

1CA

A2-01

Sarnecki Robert

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1WA

aula A

Czarnowski Roman

TYDZIEN 3

sobota 22 października 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Wstęp do matematyki

1WA

A2-14

Bondecka-Krzykowska Izabela

Analiza funkcjonalna

1WA

A2-23

Sołtysiak Andrzej

Narzędzia informatyki dla nauczycieli

1WA

A2-21

Rzonsowski Piotr

Elementy statystyki

1WA

aula A

Wołyński Waldemar

Systemy wbudowane

1WA

aula C

Wawrzyniak Wojciech

Systemy wbudowane

1WA

aula C

Wawrzyniak Wojciech

Systemy wbudowane

1WA

aula C

Wawrzyniak Wojciech

Wstęp do matematyki

1CA

A2-14

Bondecka-Krzykowska Izabela

Analiza funkcjonalna

1CA

A2-23

Sołtysiak Andrzej

Narzędzia informatyki dla nauczycieli

1CA

A1-22

A1-23

Rzonsowski Piotr

Elementy statystyki

1WA

aula A

Wołyński Waldemar

Systemy wbudowane

1CA

A1-16

A1-17

Wawrzyniak Wojciech

Logiczne podstawy informatyki (1 i 2 sem.)

1WA

aula C

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Logiczne podstawy informatyki

1WA

aula C

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Tworzenie gier komputerowych (Przed. fakultatywny B)

1WA

A1-18

Homenko Paweł

Wstęp do algebry i teorii liczb

1WA

A2-14

Werbiński Tadeusz

Topologia

1WA

A2-01

Pawałowski Krzysztof

Technologie webowe (Przedmiot fakultatywny A)

1WA

D-2

Rzonsowski Piotr

Elementy metod numerycznych

1CA

A1-14

A1-15

Taczała Katarzyna

Język angielski 4

1CB

A2-19

Zawadzka Monika

Systemy wbudowane

1CB

A1-16

A1-17

Wawrzyniak Wojciech

Logiczne podstawy informatyki (1 semestr)

1CB

A1-22

A1-23

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Bezpieczeństwo systemów komputerowych (2 semestr)

1CA

A0-01

Ren Michał

Logiczne podstawy informatyki

1CB

A1-22

A1-23

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Tworzenie gier komputerowych (Przed. fakultatywny B)

1CA

A1-18

Homenko Paweł

Wstęp do algebry i teorii liczb

1CA

A2-14

Werbiński Tadeusz

Topologia

1CA

A2-01

Pawałowski Krzysztof

Technologie webowe (Przedmiot fakultatywny A)

1WA

D-2

Rzonsowski Piotr

Elementy metod numerycznych

1CB

A1-14

A1-15

Taczała Katarzyna

Język angielski 4

1CA

A2-19

Zawadzka Monika

Programowanie w logice (Przed. fak. B)

1WA

aula C

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Seminarium magisterskie 1 (1 semestr)

1CA

Wydział Wydział

Systemy wbudowane

1CA

A1-16

A1-17

Wawrzyniak Wojciech

Systemy wbudowane

1CA

A1-16

A1-17

Wawrzyniak Wojciech

niedziela 23 października 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-14

Rzonsowski Piotr

Funkcje analityczne

1WA

A2-23

Sołtysiak Andrzej

Algorytmika w projektowaniu systemów

1WA

A2-21

Palka Zbigniew

Analiza i projektowanie obiektowe (Przedmiot specjaliz. I1)

1WA

aula A

Żywica Patryk

Programowanie w logice (Przed. fak. B)

1WA

aula C

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-14

Rzonsowski Piotr

Funkcje analityczne

1CA

A2-23

Sołtysiak Andrzej

Algorytmika w projektowaniu systemów

1CA

A1-16

A1-17

Palka Zbigniew

Elementy statystyki

1CA

A1-14

A1-15

Wołyński Waldemar

Analiza i projektowanie obiektowe (Przedmiot specjaliz. I1)

1CB

A1-22

A1-23

Żywica Patryk

Programowanie w logice (Przed. fak. B)

1CA

A1-24

A1-25

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A )

1CB

A1-20

A1-18

Kandulski Maciej

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-14

Rzonsowski Piotr

Przygotowanie do praktyki psychologiczno-pedagogicznej

1CA

A2-01

Sarnecki Robert

Język angielski 2

1CA

A2-21

Grygiel Grzegorz

Analiza i projektowanie obiektowe (Przedmiot specjaliz. I1)

1CA

A1-22

A1-23

Żywica Patryk

Elementy statystyki

1CB

A1-14

A1-15

Wołyński Waldemar

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A)

1CA

A1-16

A1-17

Kandulski Maciej

Programowanie w logice (Przed. fak. B)

1CB

A1-24

A1-25

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Przygotowanie do praktyki psychologiczno-pedagogicznej

1CA

A2-01

Sarnecki Robert

Seminarium magisterskie 3

1CA

Wydział Wydział

TYDZIEN 4

sobota 5 listopada 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Filozofia matematyki (Przedmiot humanistyczny 1)

1WA

A2-14

Bondecka-Krzykowska Izabela

Elementy metod numerycznych [N+O]

1CA

A1-16

A1-17

Szymański Jerzy

Konwersatorium z matematyki elementarnej

1CA

A0-11

Adamczak Magdalena

Seminarium magisterskie 1

1CA

A2-01

Juskowiak Edyta

Technologie webowe (Przedmiot fakultatywny A)

1CA

A1-22

A1-23

Przybylski Bartłomiej

Podstawy logiki i teorii mnogości

1WA

aula A

Murawski Roman

Systemy wbudowane

1WA

aula C

Wawrzyniak Wojciech

Systemy wbudowane

1WA

aula C

Wawrzyniak Wojciech

Systemy wbudowane

1WA

aula C

Wawrzyniak Wojciech

Podstawy informatyki i technologie informacyjne

1CA

A1-14

A1-15

Dutkiewicz Aldona

Analiza matematyczna 3

1WA

A2-14

Tomasz Bernadeta

Dydaktyka matematyki 2 [N]

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Arytmetyka finansowa (Przed. spec. 2) [O]

1WA

A2-04

Foralewski Paweł

Analiza matematyczna 3

1WA

A2-08

Dutkiewicz Aldona

Topologia

1WA

A2-01

Pawałowski Krzysztof

Technologie webowe (Przedmiot fakultatywny A)

1CA

A1-22

A1-23

Przybylski Bartłomiej

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CC

A2-24

Bondecka-Krzykowska Izabela

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CD

A2-21

Rzonsowski Piotr

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CE

A2-20

Jackowska Eliza

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CA

A2-22

Murawski Roman

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CB

A2-23

Czarnowski Roman

Optymalizacja dyskretna (Przed. spec. 5)

1CB

A1-16

A1-17

Szymański Jerzy

Systemy wbudowane

1CA

A0-01

Wawrzyniak Wojciech

Tesowanie aplikacji internetowych (1 i 2 sem.)

1WA

aula C

Osiński Jędrzej

Testowanie aplikacji internetowych ( Przed. fak. 1)

1WA

aula C

Osiński Jędrzej

Język angielski 2

1CA

A2-03

Grygiel Grzegorz

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-19

Smaga Łukasz

Analiza matematyczna 3

1CA

A2-14

Tomasz Bernadeta

Arytmetyka finansowa (Przed. spec. 2) [O]

1CA

A2-04

Foralewski Paweł

Dydaktyka matematyki 2 [N]

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Analiza matematyczna 3

1CA

A2-08

Dutkiewicz Aldona

Topologia

1CA

A2-01

Pawałowski Krzysztof

Dydaktyka informatyki

1WA

aula B

Bondecka-Krzykowska Izabela

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-24

Górnisiewicz Krzysztof

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CB

A2-22

Murawski Roman

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CC

A2-23

Czarnowski Roman

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CD

A2-21

Rzonsowski Piotr

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CE

A2-20

Jackowska Eliza

Optymalizacja dyskretna (Przed. spec. 5)

1CA

A1-16

A1-17

Szymański Jerzy

Systemy wbudowane

1CB

A0-01

Wawrzyniak Wojciech

Testowanie aplikacji internetowych (1 semestr)

1CB

A1-14

A1-15

Osiński Jędrzej

Język angielski 2 (2 semestr)

1CA

A2-09

Grygiel Grzegorz

Testowanie aplikacji internetowych ( Przed. fak. 1)

1CA

A1-14

A1-15

Osiński Jędrzej

Tworzenie gier komputerowych (Przed. fakultatywny B)

1CA

A1-20

Homenko Paweł

Rachunek prawdopodobieństwa

1CA

A2-19

Smaga Łukasz

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Elementy topologii i geometrii różniczkowych [N+O]

1WA

A2-04

Foralewski Paweł

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Dydaktyka informatyki

1CA

A1-22

A1-23

Bondecka-Krzykowska Izabela

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CB

A2-24

Tomasz Bernadeta

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CA

A2-23

Czarnowski Roman

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CC

A2-22

Murawski Roman

Algorytmy losowe (Przed. spec. I4)

1WA

aula C

Szymański Jerzy

Testowanie aplikacji internetowych (2 semestr)

1CA

A1-14

A1-15

Osiński Jędrzej

Systemy wbudowane

1CA

A0-01

Wawrzyniak Wojciech

Systemy wbudowane

1CA

A0-01

Wawrzyniak Wojciech

Seminarium magisterskie 2

1CB

Wydział Wydział

niedziela 6 listopada 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Analiza matematyczna 3

1WA

A2-14

Tomasz Bernadeta

Matematyka dyskretna dla nauczycieli [NO](Fak. A3 dla O]

1WA

A2-03

Szymański Jerzy

Konwersatorium z matematyki elementarnej

1CA

A0-11

Adamczak Magdalena

Pedagogika - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Sarnecki Robert

Systemy inteligentne

1WA

aula B

Jaworski Rafał

Podstawy programowania

1WA

aula A

Grześkowiak Maciej

Programowanie w logice (Przed. fak. B)

1WA

aula C

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Systemy inteligentne (1 i 2 sem.)

1WA

aula B

Jaworski Rafał

Systemy inteligentne

1WA

aula B

Jaworski Rafał

Inżynierski projekt zespołowy c.d.

1CB

A0-01

Piłka Tomasz

Konwersatorium z matematyki szkolnej

1CA

A2-08

Machowski Stanisław

Analiza matematyczna 3

1CA

A2-14

Tomasz Bernadeta

Matematyka dyskretna dla nauczycieli [NO](Fak. A3 dla O]

1CA

A1-16

A1-17

Szymański Jerzy

Psychologia II etap edukacji

1CA

A2-19

Płowens Jakub

Pedagogika - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Sarnecki Robert

Systemy inteligentne

1WA

aula B

Jaworski Rafał

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-20

Górnisiewicz Krzysztof

Podstawy programowania

1CB

A1-14

A1-15

Grześkowiak Maciej

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CC

A2-23

Bondecka-Krzykowska Izabela

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CD

A2-24

Murawski Roman

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CE

A2-21

Czarnowski Roman

Programowanie w logice (Przed. fak. B)

1CA

A1-20

A1-18

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Inżynierski projekt zespołowy c. d.

1CB

A1-24

A1-25

Piłka Tomasz

Systemy inteligentne (1 i 2 sem.)

1WA

aula B

Jaworski Rafał

Systemy inteligentne

1WA

aula B

Jaworski Rafał

Kompresja danych (Przed. specjalizacyjny I1)

1WA

A2-04

Gogolewski Marcin

Dydaktyka matematyki 2

1WA

A2-08

Machowski Stanisław

Filozofia matematyki (Przedmiot humanistyczny 1)

1WA

A2-14

Bondecka-Krzykowska Izabela

Język angielski 4 [N+O]

1CA

A2-03

Szczepaniak Maria

Psychologia II etap edukacji

1CA

A2-19

Płowens Jakub

Przygotowanie do praktyki psychologiczno-pedagogicznej

1CA

A2-01

Sarnecki Robert

Systemy inteligentne

1CA

A1-22

A1-23

Jaworski Rafał

Podstawy programowania

1CA

A1-14

A1-15

Grześkowiak Maciej

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CB

A2-23

Tomasz Bernadeta

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CD

A2-21

Czarnowski Roman

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CE

A2-24

Murawski Roman

Inżynierski projekt zespołowy c. d.

1CA

A1-24

A1-25

Piłka Tomasz

Programowanie w logice (Przed. fak. B)

1CB

A1-16

A1-17

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Seminarium magisterskie 1 (1 semestr)

1CA

Wydział Wydział

Algorytmy losowe (Przed. specjalizacyjny 1)

1WA

A2-04

Szymański Jerzy

Dydaktyka matematyki 2

1CA

A2-08

Machowski Stanisław

Algorytmy losowe (Przed. specjalizacyjny 1)

1CA

A0-01

Szymański Jerzy

TYDZIEN 5

sobota 12 listopada 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-14

Rzonsowski Piotr

Funkcje analityczne

1WA

A2-23

Sołtysiak Andrzej

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 1 z inf.

1CA

A1-14

A1-15

Bondecka-Krzykowska Izabela

Komunikacja człowiek komputer

1WA

aula B

Szymański Jerzy

Technologie aplikacji serwerowych

1WA

aula A

Kurc Wiesław

Systemy wbudowane

1WA

aula C

Wawrzyniak Wojciech

Systemy wbudowane

1WA

aula C

Wawrzyniak Wojciech

Systemy wbudowane

1WA

aula C

Wawrzyniak Wojciech

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-14

Rzonsowski Piotr

Funkcje analityczne

1CA

A2-23

Sołtysiak Andrzej

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 1 z inf.

1CA

A1-14

A1-15

Bondecka-Krzykowska Izabela

Analiza matematyczna dla informatyków

1WA

aula B

Kąkol Jerzy

Systemy wbudowane

1CA

A1-24

A1-25

Wawrzyniak Wojciech

Algorytmy losowe (Przed. spec. I4)

1CB

A1-16

A1-17

Szymański Jerzy

Analiza wybranych systemów informatycznych (1 i 2 sem.)

1WA

aula A

Wydział Wydział

Analiza wybranych systemów informatycznych

1WA

aula A

Wydział Wydział

Kompresja danych (Przed. specjalizacyjny I1)

1WA

A2-04

Gogolewski Marcin

Analiza matematyczna 1

1WA

A2-14

Wisła Marek

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

1WA

aula A

Ren Michał

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 1 z inf.

1CA

A1-14

A1-15

Bondecka-Krzykowska Izabela

Analiza matematyczna dla informatyków

1WA

aula B

Kąkol Jerzy

Automaty i języki formalne

1CA

A1-22

A1-23

Graliński Filip

Technologie aplikacji serwerowych

1CB

A0-01

Kurc Wiesław

Algorytmy losowe (Przed. spec. I4)

1CA

A1-16

A1-17

Szymański Jerzy

Systemy wbudowane

1CB

A1-24

A1-25

Wawrzyniak Wojciech

Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1 i 2 sem.)

1WA

aula A

Ren Michał

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

1WA

aula A

Ren Michał

Kompresja danych (Przed. specjalizacyjny I1)

1CA

A1-18

Gogolewski Marcin

Analiza matematyczna 1

1CA

A2-14

Wisła Marek

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

1CA

A1-20

Ren Michał

Technologie webowe (Przedmiot fakultatywny A)

1CA

A1-14

A1-15

Przybylski Bartłomiej

Języki skryptowe - Python (Przedmiot fakultatywny A)

1WA

aula B

Jaworski Rafał

Automaty i języki formalne

1CB

A1-22

A1-23

Graliński Filip

Technologie aplikacji serwerowych

1CA

A0-01

Kurc Wiesław

Optymalizacja dyskretna (Przed. spec. 5)

1WA

aula C

Szymański Jerzy

Język angielski 2 (2 semestr)

1CA

A2-24

Grygiel Grzegorz

Systemy wbudowane

1CA

A1-24

A1-25

Wawrzyniak Wojciech

Systemy wbudowane

1CA

A1-24

A1-25

Wawrzyniak Wojciech

niedziela 13 listopada 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-22

Rzonsowski Piotr

Seminarium magisterskie 1

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 2 mat.

1CA

A2-21

Adamczak Magdalena

Języki skryptowe - Python (Przedmiot fakultatywny A)

1WA

aula B

Jaworski Rafał

Analiza i projektowanie obiektowe (Przedmiot specjaliz. I1)

1WA

aula A

Żywica Patryk

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A)

1WA

aula C

Kandulski Maciej

Logiczne podstawy informatyki (2 semestr)

1CA

A1-16

A1-17

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1 semestr)

1CB

A1-22

A1-23

Ren Michał

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

1CB

A1-22

A1-23

Ren Michał

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-22

Rzonsowski Piotr

Psychologia - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Płowens Jakub

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 2 mat.

1CA

A2-21

Adamczak Magdalena

Analiza matematyczna dla informatyków

1CB

A2-14

Kąkol Jerzy

Języki skryptowe - Python (Przedmiot fakultatywny A)

1CA

A0-01

Jaworski Rafał

Analiza i projektowanie obiektowe (Przedmiot specjaliz. I1)

1CA

A1-16

A1-17

Żywica Patryk

Programowanie Funkcyjne (Przedmiot fakultatywny B)

1CB

A1-22

A1-23

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A)

1CA

A1-24

A1-25

Kandulski Maciej

Optymalizacja dyskretna (Przed. spec. 5)

1CB

A1-14

A1-15

Szymański Jerzy

Tesowanie aplikacji internetowych (1 i 2 sem.)

1WA

aula A

Osiński Jędrzej

Testowanie aplikacji internetowych ( Przed. fak. 1)

1WA

aula A

Osiński Jędrzej

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-22

Rzonsowski Piotr

Psychologia - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Płowens Jakub

Analiza matematyczna dla informatyków

1CA

A2-14

Kąkol Jerzy

Języki skryptowe - Python (Przedmiot fakultatywny A)

1CB

A0-01

Jaworski Rafał

Programowanie Funkcyjne (Przedmiot fakultatywny B)

1CA

A1-22

A1-23

Kołowska-Gawiejnowicz Mirosława

Analiza i projektowanie obiektowe (Przedmiot specjaliz. I1)

1CB

A1-16

A1-17

Żywica Patryk

Optymalizacja dyskretna (Przed. spec. 5)

1CA

A1-14

A1-15

Szymański Jerzy

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A )

1CB

A1-24

A1-25

Kandulski Maciej

Tesowanie aplikacji internetowych (1 i 2 sem.)

1WA

aula A

Osiński Jędrzej

Testowanie aplikacji internetowych ( Przed. fak. 1)

1WA

aula A

Osiński Jędrzej

TYDZIEN 6

sobota 19 listopada 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Analiza matematyczna 3

1WA

A2-14

Tomasz Bernadeta

Elementy metod numerycznych [N+O]

1WA

A2-04

Szymański Jerzy

Konwersatorium z matematyki elementarnej

1CA

A0-11

Adamczak Magdalena

Podstawy logiki i teorii mnogości

1WA

aula A

Murawski Roman

Bazy danych

1WA

aula B

Wisła Marek

Analiza i projektowanie obiektowe (Przedmiot specjaliz. I1)

1WA

aula C

Żywica Patryk

Filozofia matematyki (Przedmiot humanistyczny 1)

1WA

A2-14

Bondecka-Krzykowska Izabela

Elementy topologii i geometrii różniczkowych [N+O]

1CA

A2-04

Foralewski Paweł

Analiza matematyczna 3

1WA

A2-19

Dutkiewicz Aldona

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CB

A2-22

Tomasz Bernadeta

Podstawy programowania

1CD

A1-24

A1-25

Skrzypczak Sławomir

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CA

A2-24

Czarnowski Roman

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CC

A2-23

Murawski Roman

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CE

A2-21

Jackowska Eliza

Bazy danych

1CA

A1-14

A1-15

Wisła Marek

Komunikacja człowiek komputer

1CB

A0-01

Szymański Jerzy

Analiza i projektowanie obiektowe (Przedmiot specjaliz. I1)

1CA

A1-16

A1-17

Żywica Patryk

Technologie aplikacji serwerowych

1CB

A1-22

A1-23

Kurc Wiesław

Analiza matematyczna 3

1CA

A2-14

Tomasz Bernadeta

Geometria elementarna [N]

1WA

A2-03

Gaszak Andrzej

Kryptografia (Przed. spec. 3) [O]

1WA

A2-04

Ren Michał

Analiza matematyczna 3

1CA

A2-19

Dutkiewicz Aldona

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CC

A2-21

Bondecka-Krzykowska Izabela

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CD

A2-22

Rzonsowski Piotr

Podstawy programowania

1CE

A1-24

A1-25

Skrzypczak Sławomir

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CA

A2-23

Murawski Roman

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CB

A2-24

Czarnowski Roman

Bazy danych

1CB

A1-14

A1-15

Wisła Marek

Komunikacja człowiek komputer

1CA

A0-01

Szymański Jerzy

Technologie aplikacji serwerowych

1CA

A1-22

A1-23

Kurc Wiesław

Analiza i projektowanie obiektowe (Przedmiot specjaliz. I1)

1CB

A1-16

A1-17

Żywica Patryk

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Geometria elementarna [N]

1CA

A2-03

Gaszak Andrzej

Kryptografia (Przed. spec. 3) [O]

1CA

A1-16

A1-17

Ren Michał

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-21

Górnisiewicz Krzysztof

Podstawy programowania

1CC

A1-24

A1-25

Skrzypczak Sławomir

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CB

A2-23

Murawski Roman

Repetytorium z matematyki elementarnej

1CD

A2-22

Rzonsowski Piotr

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CE

A2-24

Czarnowski Roman

Analiza matematyczna dla informatyków

1WA

aula B

Kąkol Jerzy

niedziela 20 listopada 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Elementy metod numerycznych [N+O]

1CA

A0-01

Szymański Jerzy

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Algorytmy i struktury danych

1WA

aula A

Palka Zbigniew

Język angielski 2

1CA

A2-19

Szczepaniak Maria

Analiza matematyczna dla informatyków

1CB

A2-22

Kąkol Jerzy

Automaty i języki formalne

1WA

aula B

Kandulski Maciej

Rachunek prawdopodobieństwa

1CA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Dydaktyka matematyki 2 [N]

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Arytmetyka finansowa (Przed. spec. 2) [O]

1WA

A2-04

Foralewski Paweł

Rachunek prawdopodobieństwa

1CA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Podstawy programowania

1CA

A2-24

A1-25

Grześkowiak Maciej

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

1CB

A1-22

A1-23

Kaczmarek Jan

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CC

A2-21

Czarnowski Roman

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CD

A2-23

Murawski Roman

Podstawy programowania

1CE

A0-01

Skrzypczak Sławomir

Analiza matematyczna dla informatyków

1CA

A2-22

Kąkol Jerzy

Język angielski 2

1CB

A2-19

Szczepaniak Maria

Automaty i języki formalne

1CA

A1-14

A1-15

Kandulski Maciej

Elementy statystyki

1CB

A1-16

A1-17

Wołyński Waldemar

Język angielski 2

1CA

A2-14

Zawadzka Monika

Arytmetyka finansowa (Przed. spec. 2) [O]

1CA

A2-04

Foralewski Paweł

Dydaktyka matematyki 2 [N]

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Język angielski 2

1CA

A2-14

Zawadzka Monika

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

1CA

A1-22

A1-23

Kaczmarek Jan

Podstawy programowania

1CB

A1-24

A1-25

Grześkowiak Maciej

Podstawy programowania

1CC

A0-01

Skrzypczak Sławomir

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CD

A2-21

Czarnowski Roman

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CE

A2-23

Murawski Roman

Komunikacja człowiek komputer

1WA

aula B

Szymański Jerzy

Elementy statystyki

1CA

A1-16

A1-17

Wołyński Waldemar

Automaty i języki formalne

1CB

A1-14

A1-15

Kandulski Maciej

Warsztaty przygotowujące do Praktyki śródrocznej 2

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

1WA

aula A

Kaczmarek Jan

TYDZIEN 7

sobota 26 listopada 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Wstęp do matematyki

1WA

A2-23

Bondecka-Krzykowska Izabela

Pedagogika II etap edukacji

1CA

A2-14

Sarnecki Robert

Analiza funkcjonalna

1WA

A2-24

Sołtysiak Andrzej

Narzędzia informatyki dla nauczycieli

1WA

A2-21

Rzonsowski Piotr

Algorytmy i struktury danych

1WA

aula A

Palka Zbigniew

Optymalizacja dyskretna (Przed. spec. 5)

1WA

aula C

Szymański Jerzy

Kompresja danych (Przed. specjalizacyjny I1)

1WA

A2-04

Gogolewski Marcin

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-19

Smaga Łukasz

Wstęp do matematyki

1CA

A2-14

Bondecka-Krzykowska Izabela

Pedagogika II etap edukacji

1CA

A2-14

Sarnecki Robert

Analiza funkcjonalna

1CA

A2-24

Sołtysiak Andrzej

Narzędzia informatyki dla nauczycieli

1CA

A1-22

A1-23

Rzonsowski Piotr

Podstawy programowania

1CC

A1-20

A1-18

Skrzypczak Sławomir

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

1CE

A1-14

A1-15

Kaczmarek Jan

Algorytmy i struktury danych

1CA

A0-01

Palka Zbigniew

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CB

A2-22

Czarnowski Roman

Algorytmy i struktury danych

1CD

D-2

Przybylski Bartłomiej

Optymalizacja dyskretna (Przed. spec. 5)

1CA

A1-16

A1-17

Szymański Jerzy

Inżynierski projekt zespołowy c. d.

1CB

A1-24

A1-25

Piłka Tomasz

Analiza wybranych systemów informatycznych (1 i 2 sem.)

1WA

aula A

Wydział Wydział

Analiza wybranych systemów informatycznych

1WA

aula A

Wydział Wydział

Kompresja danych (Przed. specjalizacyjny I1)

1CA

A2-04

Gogolewski Marcin

Rachunek prawdopodobieństwa

1CA

A2-19

Smaga Łukasz

Analiza matematyczna 1

1WA

A2-23

Wisła Marek

Praktyka psychologiczno - pedagogiczna

1CA

A2-14

Sarnecki Robert

Topologia

1WA

A2-01

Pawałowski Krzysztof

Dydaktyka informatyki

1WA

A2-21

Bondecka-Krzykowska Izabela

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

1CC

A1-14

A1-15

Kaczmarek Jan

Podstawy programowania

1CD

A1-22

A1-23

Skrzypczak Sławomir

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CA

A2-22

Czarnowski Roman

Algorytmy i struktury danych

1CB

A0-01

Palka Zbigniew

Algorytmy i struktury danych

1CE

D-2

Przybylski Bartłomiej

Inżynierski projekt zespołowy c. d.

1CA

A1-24

A1-25

Piłka Tomasz

Optymalizacja dyskretna (Przed. spec. 5)

1CB

A1-16

A1-17

Szymański Jerzy

Algorytmy kwantowe (1 i 2 sem.

1WA

aula A

Grześkowiak Maciej

Algorytmy kwantowe (Przed. Spec. 1)

1WA

aula A

Grześkowiak Maciej

Kompresja danych (Przed. specjalizacyjny I1)

1CA

A1-20

Gogolewski Marcin

Rachunek prawdopodobieństwa

1CA

A2-19

Smaga Łukasz

Analiza matematyczna 1

1CA

A2-23

Wisła Marek

Konwersatorium z matematyki elementarnej

1CA

A2-14

Adamczak Magdalena

Topologia

1CA

A2-01

Pawałowski Krzysztof

Dydaktyka informatyki

1CA

A1-22

A1-23

Bondecka-Krzykowska Izabela

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

1CD

A1-14

A1-15

Kaczmarek Jan

Podstawy programowania

1CE

A1-24

A1-25

Skrzypczak Sławomir

Algorytmy i struktury danych

1CC

A0-01

Palka Zbigniew

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A)

1WA

aula C

Kandulski Maciej

Algorytmy kwantowe (1 semestr)

1CB

A1-16

A1-17

Grześkowiak Maciej

Algorytmy kwantowe (Przed. Spec. 1)

1CB

A1-16

A1-17

Grześkowiak Maciej

Inżynierski projekt zespołowy c.d.

1CB

A1-20

Piłka Tomasz

niedziela 27 listopada 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Analiza matematyczna 1

1WA

A2-23

Wisła Marek

Seminarium magisterskie 1

1CA

A0-11

Juskowiak Edyta

Narzędzia informatyki dla nauczycieli

1CA

A1-14

A1-15

Rzonsowski Piotr

Algorytmy i struktury danych

1WA

aula A

Palka Zbigniew

Algorytmy losowe (Przed. spec. I4)

1WA

aula C

Szymański Jerzy

Algorytmy kwantowe (1 i 2 sem.

1WA

aula B

Grześkowiak Maciej

Algorytmy kwantowe (Przed. Spec. 1)

1WA

aula B

Grześkowiak Maciej

Podstawy informatyki i technologie informacyjne

1WA

A2-14

Dutkiewicz Aldona

Analiza matematyczna 1

1CA

A2-23

Wisła Marek

Pedagogika - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Sarnecki Robert

Narzędzia informatyki dla nauczycieli

1CA

A1-14

A1-15

Rzonsowski Piotr

Podstawy programowania

1WA

aula A

Grześkowiak Maciej

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A )

1CB

A1-16

A1-17

Kandulski Maciej

Algorytmy losowe (Przed. spec. I4)

1CA

A0-01

Szymański Jerzy

Testowanie aplikacji internetowych (2 semestr)

1CA

A1-20

A1-18

Osiński Jędrzej

Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1 semestr)

1CB

A1-24

A1-25

Ren Michał

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

1CB

A1-24

A1-25

Ren Michał

Podstawy informatyki i technologie informacyjne

1CA

A1-22

A1-23

Dutkiewicz Aldona

Technologia informacyjna

1WA

A2-23

Rzonsowski Piotr

Pedagogika - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Sarnecki Robert

Język angielski 2

1CA

A2-19

Grygiel Grzegorz

Podstawy programowania

1WA

aula A

Grześkowiak Maciej

Elementy teorii obliczeń (Przed. fak. A)

1CA

A1-16

A1-17

Kandulski Maciej

Algorytmy losowe (Przed. spec. I4)

1CB

A0-01

Szymański Jerzy

Bezpieczeństwo systemów komputerowych (2 semestr)

1CA

A1-24

A1-25

Ren Michał

Testowanie aplikacji internetowych (1 semestr)

1CB

A1-14

A1-15

Osiński Jędrzej

Testowanie aplikacji internetowych ( Przed. fak. 1)

1CA

A1-14

A1-15

Osiński Jędrzej

Konwersatorium z matematyki szkolnej

1CA

A2-14

Machowski Stanisław

Seminarium magisterskie 3

1CA

Wydział Wydział

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1WA

aula A

Czarnowski Roman

Optymalizacja dyskretna (Przed. spec. 5)

1CB

A0-01

Szymański Jerzy

TYDZIEN 8

sobota 3 grudnia 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Analiza matematyczna 1

1WA

A2-23

Wisła Marek

Analiza matematyczna 3

1WA

A2-24

Tomasz Bernadeta

Elementy topologii i geometrii różniczkowych [N+O]

1WA

A2-03

Foralewski Paweł

Analiza matematyczna 3

1WA

A2-08

Dutkiewicz Aldona

Analiza funkcjonalna

1WA

A2-22

Sołtysiak Andrzej

Dydaktyka informatyki

1WA

A2-21

Bondecka-Krzykowska Izabela

Podstawy logiki i teorii mnogości

1WA

aula C

Murawski Roman

Automaty i języki formalne

1WA

aula B

Kandulski Maciej

Dydaktyka matematyki 2

1WA

A2-14

Machowski Stanisław

Analiza matematyczna 1

1CA

A2-23

Wisła Marek

Analiza matematyczna 3

1CA

A2-24

Tomasz Bernadeta

Elementy topologii i geometrii różniczkowych [N+O]

1CA

A2-03

Foralewski Paweł

Analiza matematyczna 3

1CA

A2-08

Dutkiewicz Aldona

Analiza funkcjonalna

1CA

A2-22

Sołtysiak Andrzej

Dydaktyka informatyki

1CA

A2-21

Bondecka-Krzykowska Izabela

Podstawy logiki i teorii mnogości

1WA

aula C

Murawski Roman

Automaty i języki formalne

1WA

aula B

Kandulski Maciej

Dydaktyka matematyki 2

1CA

A2-14

Machowski Stanisław

Wstęp do algebry i teorii liczb

1WA

A2-23

Werbiński Tadeusz

Bazy danych (Przedmiot fakultatywny A-1)

1WA

A2-24

Wisła Marek

Geometria elementarna [N]

1WA

A2-03

Gaszak Andrzej

Kryptografia (Przed. spec. 3) [O]

1WA

A2-04

Ren Michał

Bazy danych

1WA

A2-24

Wisła Marek

Topologia

1WA

A2-01

Pawałowski Krzysztof

Matematyka szkolna

1CA

A2-21

Machowski Stanisław

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

1WA

aula C

Kaczmarek Jan

Język angielski 4

1CA

A2-14

Zawadzka Monika

Automaty i języki formalne

1CB

A2-22

Kandulski Maciej

Wstęp do algebry i teorii liczb

1CA

A2-23

Werbiński Tadeusz

Bazy danych (Przedmiot fakultatywny A-1)

1WA

A2-24

Wisła Marek

Geometria elementarna [N]

1CA

A2-03

Gaszak Andrzej

Kryptografia (Przed. spec. 3) [O]

1WA

A2-04

Ren Michał

Bazy danych

1WA

A2-24

Wisła Marek

Topologia

1CA

A2-01

Pawałowski Krzysztof

Matematyka szkolna

1CA

A2-21

Machowski Stanisław

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

1WA

aula C

Kaczmarek Jan

Automaty i języki formalne

1CA

A2-22

Graliński Filip

Język angielski 4

1CB

A2-14

Zawadzka Monika

niedziela 4 grudnia 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Technologia informacyjna

1WA

A2-23

Rzonsowski Piotr

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Elementy metod numerycznych [N+O]

1WA

A2-04

Szymański Jerzy

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Psychologia - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Płowens Jakub

Dydaktyka informatyki

1WA

A1-24

A1-25

Bondecka-Krzykowska Izabela

Algorytmy i struktury danych

1CA

A0-01

Palka Zbigniew

Podstawy programowania

1CB

A1-16

A1-17

Grześkowiak Maciej

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

1CD

A1-22

A1-23

Kaczmarek Jan

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CC

A2-20

Czarnowski Roman

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CE

A2-22

Murawski Roman

Bazy danych

1WA

aula B

Wisła Marek

Elementy metod numerycznych

1CA

A1-20

A1-18

Taczała Katarzyna

Technologie aplikacji serwerowych

1CB

A1-14

A1-15

Kurc Wiesław

Konwersatorium z matematyki szkolnej

1CA

A2-08

Machowski Stanisław

Wstęp do algebry i teorii liczb

1WA

A2-23

Werbiński Tadeusz

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Elementy metod numerycznych [N+O]

1CA

A0-04

Szymański Jerzy

Rachunek prawdopodobieństwa

1WA

A2-14

Grala-Michalak Jolanta

Psychologia - III i IV etap edukacji

1CA

A2-01

Płowens Jakub

Dydaktyka informatyki

1CA

A1-24

A1-25

Bondecka-Krzykowska Izabela

Podstawy programowania

1CA

A1-20

A1-18

Grześkowiak Maciej

Algorytmy i struktury danych

1CB

A0-01

Palka Zbigniew

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CC

A2-22

Murawski Roman

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CD

A2-20

Czarnowski Roman

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

1CE

D-3

Kaczmarek Jan

Bazy danych

1CA

A1-16

A1-17

Wisła Marek

Język angielski 2

1CB

A2-19

Szczepaniak Maria

Technologie aplikacji serwerowych

1CA

A1-14

A1-15

Kurc Wiesław

Elementy metod numerycznych

1CB

A1-22

A1-23

Taczała Katarzyna

Rachunek prawdopodobieństwa

1CA

A2-08

Smaga Łukasz

Język angielski 2

1CA

A2-19

Szczepaniak Maria

Wstęp do algebry i teorii liczb

1CA

A2-23

Werbiński Tadeusz

Język angielski 2

1CA

A2-14

Zawadzka Monika

Prawne aspekty pracy nauczyciela [N]

1CA

A2-04

Nadzieja Roman

Język angielski 2

1CA

A2-14

Zawadzka Monika

Seminarium magisterskie 3

1CA

Wydział Wydział

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

1CA

A1-22

A1-23

Kaczmarek Jan

Algorytmy i struktury danych

1CC

A0-01

Palka Zbigniew

Podstawy logiki i teorii mnogości

1CD

A2-22

Murawski Roman

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1CE

A2-20

Czarnowski Roman

Bazy danych

1CB

A1-16

A1-17

Wisła Marek

Elementy metod numerycznych

1WA

aula B

Szymański Jerzy

Rachunek prawdopodobieństwa

1CA

A2-08

Smaga Łukasz

Prawne aspekty pracy nauczyciela [N]

1CA

A2-04

Nadzieja Roman

Psychologia II etap edukacji

1CA

A2-14

Płowens Jakub

TYDZIEN 9

sobota 10 grudnia 2016 08:15:00
Godzina Nazwa Typ Sala Prowadzący

Wstęp do algebry liniowej i geometrii

1WA

aula A

Czarnowski Roman

Analiza matematyczna dla informatyków

1WA

A1-33

Kąkol Jerzy

Podstawy elektroniki i elektrotechniki

1CA

fizyka

Mamica Sławomir

Systemy wbudowane

1WA

aula C

Wawrzyniak Wojciech